2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Derslerinin Yürütülmesi

Sevgili Öğrencilerimiz,

Covid 19 salgını nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü olarak gerekli tedbirleri zamanında ve yerinde alma yükümlülüğünü üzerimizde hissetmekteyiz. 2019-2020 bahar yarıyılını uzaktan öğretimle hizmet verip akademik faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürmeye çalıştık.

2020-2021 akademik yılı güz döneminde de izleyeceğimiz yol ve yöntem hakkında gerek akademik birimlerimizin görüş ve değerlendirmeleri, gerekse Sivas İl Pandemi Kurulu’nun ilimize dair uyarıları çerçevesinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye çalışmaktayız. Yükseköğretim Kurulunun yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde bir planlama yapılmasına gayret etmekteyiz.

Sağlık Bakanlığı’nın verileri çerçevesinde salgın riskinin bir süre daha devam edeceği tahmin edilmektedir. Salgının yaşandığı şehirlerimizden birinin de Sivas olduğu bir gerçektir. Ulaşım, barınma, sosyal etkinlikler, beslenme gibi temel gereksinimlerin karşılanmasında kullanılacak pek çok alanın yaşanacak yoğunluk nedeniyle virüsün bulaşma riskini daha da artırmasından tedirginlik duymaktayız. Sonbahar ile birlikte gribal enfeksiyon hastalıkların artması ile birlikte pandemi durumunun da artabileceği öngörülmektedir.

Aileleri tarafından bizlere emanet edilen öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelimizin sağlığı, aşağıdaki kararı almamızda en fazla dikkat ettiğimiz husus olmuştur.

2020-2021 öğretim yılı Güz yarı yılında yabancı dil hazırlık, ön lisans, lisans ve lisans üstü tüm derslerin genel olarak uzaktan, online olarak yürütülmesine karar verilmiştir.

Buna göre, akademik birimlerimizdeki teorik ve uygulamalı tüm dersler, uzaktan eğitim olarak yürütülecektir.

Tıp Fakültemiz güz yarıyılında 1,2,3. Dönem derslerini uzaktan eğitim ile gerçekleştirirken, 4 ve 5. dönem teorik dersleri uzaktan eğitimle, uygulama derslerini bahar döneminde küçük gruplar halinde yüz yüze gerçekleştirecektir. Altıncı dönem dersleri ise güz döneminde de yüz yüze gerçekleştirecektir.

Diş Hekimliği Fakültemiz 1, 2, 3 ve 4. sınıf derslerini uzaktan eğitim olarak verirken, 5. Sınıf öğrencilerinin teorik derslerini uzaktan eğitim olarak, klinik uygulamalarını ise seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitim olarak yapacaktır.

Prof. Dr. Alim Yıldız

Rektör