2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Derslerinin Yürütülmesi

Sevgili Öğrencilerimiz,

Covid 19 salgını nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü olarak gerekli tedbirleri zamanında ve yerinde alma yükümlülüğünü üzerimizde hissetmekteyiz. Bir önceki (2020-2021) akademik yılı uzaktan öğretimle hizmet verip akademik faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürmeye çalıştık.

2021-2022 akademik yılı güz döneminde de izleyeceğimiz yol ve yöntem hakkında gerek akademik birimlerimizin görüş ve değerlendirmeleri, gerekse Sivas İl Pandemi Kurulu’nun ilimize dair uyarıları çerçevesinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye çalışmaktayız. Yükseköğretim Kurulunun yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde bir planlama yapılmasına gayret etmekteyiz.

Sağlık Bakanlığı’nın verileri çerçevesinde salgın riskinin bir süre daha devam edeceği tahmin edilmektedir. Salgının yaşandığı şehirlerimizden birinin de Sivas olduğu bir gerçektir. Ulaşım, barınma, sosyal etkinlikler, beslenme gibi temel gereksinimlerin karşılanmasında kullanılacak pek çok alanın yaşanacak yoğunluk nedeniyle virüsün bulaşma riskini daha da artırmasından tedirginlik duymaktayız. Sonbahar ile birlikte gribal enfeksiyon hastalıkların artması ile birlikte pandemi durumunun da artabileceği öngörülmektedir.

Aileleri tarafından bizlere emanet edilen öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelimizin sağlığı, aşağıdaki kararı almamızda en fazla dikkat ettiğimiz husus olmuştur.

2021-2022 öğretim yılı Güz yarı yılında yabancı dil hazırlık, ön lisans, lisans ve lisans üstü tüm derslerin genel olarak karma eğitim sistemi şeklinde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda bazı dersler tamamen online, bazı dersler yarı zamanlı online ve yüzyüze, bazı dersler de tamamen yüz yüze yapılabilecektir.

Derslerin nasıl yürütüleceğine dair bailgilendirme ders hocalarınız tarafından sizlere yapılacaktır.

Ülkemizin aydınlık yarınlarını, 2023 ve 2071 hayallerini gerçekleştirmek için Üniversitemizin birer mensubu olmanızdan kıvanç duyduğumu belirtir, yarınki Türkiye’nin sizlere ihtiyacının olduğunu bir kez daha hatırlatarak eğitim hayatınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Alim Yıldız

Rektör